Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1 2018.pdf o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2019

OZV 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

7.10.2015

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Daskabát

9.5.2015

OZV 1/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

31.12.2013

OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
                                  Příloha č.1 k OZV 3/2010

1.1.2011
OZV 2/2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011

OZV 1/2004, kterou se ruší OZV 5/96, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v obci Daskabát

1.1.2005

OZV 1/99, kterou se zrušuje OZV 3/91, o čistotě a pořádku na území obce Daskabát 13.9.1999
OZV 2/96 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.5.1996
OZV 1/96,kterou se zrušuje vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 8. 12. 1992 1.5.1996

OZV 6/92 Řád ohlašovny požárů obce Daskabát

10.7.1992

 

Jednací řád, nařízení

Jednací řád Zastupitelstva obce Daskabát.pdf

Nařízení 1/2009 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací v zimním období 2009/2010 a v dalších letech

Statutární město Olomouc - Nařízení č. 5 2017.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

 Přehled předpisů podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Územní plán obce

Územní plán obce Daskabát - mapa.pdf

Územní plán obce Daskabát - návrh 2014.pdf