Drobečková navigace

Úvodní stránka > Projekty a dotace > Dotace

Dotace

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017´´ ve výši 15.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí Daskabát se spolufinancováním obce Daskabát 50% z vlastních zdrojů odpovídající výši poskytnuté dotace.

                                                                                      olomoucky_kraj.jpg


Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát ve výši 17.000,- Kč. 

Olomoucký kraj - logo

 

 

 

 

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně pro JSDH na odbornou přípravu, zásahy a vybavení ve výši 2.800,- Kč. Účelem dotace je úhrada výdajů na odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát..

Olomoucký kraj - logo

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Projekt revitalizace prostranství u obecního úřadu

Přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 ve výši 300.000,-Kč bylo Zastupitelstvem obce Daskabát zamítnuto. Projekt bude realizován až v roce 2016 s důvodu nedostatku finančních prostředků a nebyly by tak naplněny požadavky tohoto dotačního titulu. 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - vybavení JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2015" ve výši 9.000,.Kč. Účelem dotace je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát., se spolufinancováním obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů.

Olomoucký kraj - logo

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát další účelovou dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

Olomoucký kraj - logo

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

Olomoucký kraj - logo

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - SDH 2013

SDH OK -  jednorázový příspěvek jednotkám sborů dobrovolných hasičů kraje v roce 2013 na opravu zásahového vozidla ve výši 80 000 Kč, 40 000,- Kč hradí kraj a 40 000,- Kč hradí obec Daskabát

.Olomoucký kraj - logo

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Územní plán 2013

POV 2013 - olomoucký kraj v rámci dotačního titulu POV 2013 uvolnil příspěvek na projekt Územní plán obce Daskabát ve výši 149 000,- Kč z celkové částky 299 000,- Kč.

Olomoucký kraj - logo

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Svoz komunálního odpadu v r. 2017

Kalendář svozu.pdf

 

 Dotace z Olomouckého       kraje na rok 2017

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát ve výši 15.000,- Kč.

Dotace z Olomouckého kraje na rok 2016

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci ve výši 17.000,-Kč na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát.

Dotace z Olomouckého kraje na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Daskabát

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

Projekty a záměry
Olomoucký kraj

http://www.czechpoint.cz/web/

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

142597