Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poplatky

Poplatky

POPLATKY ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ OD 1. 4. 2016 DO 31. 3. 2017:

Vodné 33,00 Kč/1m3. Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu vodoměrů, které proběhnou v březnu 2017.

Stočné 35,00 Kč/1m3 dle zdroje vody:

1) voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 x 35,-Kč)

2) voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu/rok x 35,-Kč)

3) voda z kombinovaného odběru: dle vyšší spotřeby

  • pokud odběr z vodovodního řádu přesahuje 35m3/osobu/rok je výpočet stejný jako při variantě 1), tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 x 35,-Kč)
  • pokud odběr z vodovodního řádu nepřesahuje 35m3/osobu /rok je výpočet stejný jako při variantě 2), tedy dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu /rok x 35,-Kč)

Svoz odpadu 500,-Kč/osobu/rok.

Poplatek za psa 60,-Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,-Kč/rok.

POPLATKY ZA PSA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE MOŽNÉ ZAPLATIT JIŽ OD 8. 2. 2017.

POPLATKY ZA VODNÉ A STOČNÉ JSOU SPLATNÉ DLE FAKTURY, KTERÁ BUDE VYSTAVENA NA ZÁKLADĚ ODEČTŮ VODOMĚRŮ, KTERÉ PROBĚHNOU V TERMÍNU 23. - 25. 3. 2017.

LZE VYUŽÍT POSTUPNÉHO SPLÁCENÍ FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ: CELOU ČÁSTKU JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA NĚKOLIK DÍLČÍCH POLOŽEK, KTERÉ ODBĚRATEL ZAPLATÍ POSTUPNĚ V TERMÍNU OD 3. 4. 2017 DO 30. 6. 2017

TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2017.

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní účet: 

1810476339 /0800 na základě vyúčtování, které obdržíte na obecním úřadě včetně pokynů k platbě. Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.

Podmínky osvobození od poplatků a další podrobnosti naleznete v příslušné vyhlášce.

 

 

 

19. 3. Josef

Zítra: Světlana

Svoz komunálního odpadu v roce 2018

Kalendář - odpad 2018.xlsx

 

Dotace

Projekt „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ byl realizován v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mmr_cr_rgb.jpg

 Dotace z Olomouckého       kraje na rok 2017

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát ve výši 15.000,- Kč.

Dotace z Olomouckého kraje na rok 2016

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci ve výši 17.000,-Kč na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát.

Dotace z Olomouckého kraje na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Daskabát

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.


Olomoucký kraj

 

http://www.czechpoint.cz/web/

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštěvnost stránek

150350