Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

DOTACE PRO SPOLKY 2020 

Žádost o jednorázovou finanční dotaci obce Daskabát - kopie.docx

Vyúčtování dotace.doc

Podmínky pro čerpání jednorázové dotace .pdf 

 

ZÍSKANÉ DOTACE 

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 2019 - Dotace na Kulturní rok obce Daskabát

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Kulturní rok obce Daskabát.

logo OK.jpg

 

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje - Dotace na částečnou úhradu výdajů na Rekonstrukci zasedací místnosti obec Daskabát

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního programu Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Rekonstrukci zasedací místnosti obec Daskabát.

logo OK.jpg

 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 ve výši 20.000 Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí.

Olomoucký kraj.jpg 

 

 

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 na akci Revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu - I. etapa ve výši 500.000 Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na zhotovení díla.

Olomoucký kraj.jpg 

 

 

Dotace na rekonstrukci obecní knihovny Daskabát 2018

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 50.000,- Kč. Bylo vyčerpáno 19053,- Kč z dotace. Částka ve výši 30.947,- byla vrácena zpět na účet Olomouckého kraje z důvod neuznatelných nákladů (oprava podlahy, vestavný nábytek).

Olomoucký kraj.jpg

 

 

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018´´ ve výši 25.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí.

Olomoucký kraj.jpg

 

 

  

Dotace na  „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ byl realizován v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady byly 320 335,- Kč včetně DPH, z čehož 70% vynaložených prostředků, tedy  224 234,-Kč , bylo čerpáno z výše uvedeného dotačního titulu. 

 

IMG_4343.JPGIMG_4344.JPG     

mmr_cr_rgb.jpg     

   

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017´´ ve výši 15.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí Daskabát se spolufinancováním obce Daskabát 50% z vlastních zdrojů odpovídající výši poskytnuté dotace.

                                                                                      olomoucky_kraj.jpg

 

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát ve výši 17.000,- Kč. 

 olomoucky_kraj.jpg

 

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně pro JSDH na odbornou přípravu, zásahy a vybavení ve výši 2.800,- Kč. Účelem dotace je úhrada výdajů na odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát..

olomoucky_kraj.jpg

  

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Projekt revitalizace prostranství u obecního úřadu

Přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 ve výši 300.000,-Kč bylo Zastupitelstvem obce Daskabát zamítnuto. Projekt bude realizován až v roce 2018 s důvodu nedostatku finančních prostředků a nebyly by tak naplněny požadavky tohoto dotačního titulu. 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - vybavení JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2015 ve výši 9.000,.Kč. Účelem dotace je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát., se spolufinancováním obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů.

olomoucky_kraj.jpg

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát další účelovou dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg

 

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - SDH 2013

SDH OK -  jednorázový příspěvek jednotkám sborů dobrovolných hasičů kraje v roce 2013 na opravu zásahového vozidla ve výši 80 000 Kč, 40 000,- Kč hradí kraj a 40 000,- Kč hradí obec Daskabát

.olomoucky_kraj.jpg

 

 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Územní plán 2013

POV 2013 - olomoucký kraj v rámci dotačního titulu POV 2013 uvolnil příspěvek na projekt Územní plán obce Daskabát ve výši 149 000,- Kč z celkové částky 299 000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg