Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

DOTACE PRO SPOLKY 2019 

Žádost o jednorázovou finanční dotaci obce Daskabát 2019.docx

 finanční vyúčtování dotace - spolky 2019.doc

 

ZÍSKANÉ DOTACE 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019´´ ve výši 20.000 Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí.

Olomoucký kraj.jpg

 

 

Dotace na rekonstrukci obecní knihovny Daskabát 2018

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 50.000,- Kč. Bylo vyčerpáno 19053,- Kč z dotace. Částka ve výši 30.947,- byla vrácena zpět na účet Olomouckého kraje. Důvod nevyčerpání celé dotace: nemohli jsme z dotace uhradit pořízený investiční majetek ani opravu podlahy.

Olomoucký kraj.jpg

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018´´ ve výši 25.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí.Olomoucký kraj.jpg

 

 

 

 

Dotace na  „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ byl realizován v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady byly 320 335,- Kč včetně DPH, z čehož 70% vynaložených prostředků, tedy  224 234,-Kč , bylo čerpáno z výše uvedeného dotačního titulu. 

 

IMG_4343.JPGIMG_4344.JPG     

mmr_cr_rgb.jpg     

   

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu ,, Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017´´ ve výši 15.000,- Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát zřízené obcí Daskabát se spolufinancováním obce Daskabát 50% z vlastních zdrojů odpovídající výši poskytnuté dotace.

                                                                                      olomoucky_kraj.jpg

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát ve výši 17.000,- Kč. 

 olomoucky_kraj.jpg

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně pro JSDH na odbornou přípravu, zásahy a vybavení ve výši 2.800,- Kč. Účelem dotace je úhrada výdajů na odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát..

olomoucky_kraj.jpg

  

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Projekt revitalizace prostranství u obecního úřadu

Přijetí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 ve výši 300.000,-Kč bylo Zastupitelstvem obce Daskabát zamítnuto. Projekt bude realizován až v roce 2018 s důvodu nedostatku finančních prostředků a nebyly by tak naplněny požadavky tohoto dotačního titulu. 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - vybavení JSDH 2015

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního titulu "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2015" ve výši 9.000,.Kč. Účelem dotace je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Daskabát., se spolufinancováním obce ve výši minimálně 60% z celkových nákladů.

olomoucky_kraj.jpg

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát další účelovou dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg 

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Kanalizace a ČOV 2014

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci z Fondu pro podporu výstavby a obnovy hospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na realizaci stavby ,,Kanalizace a ČOV Daskabát'' v roce 2014 ve výši 2.000.000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - SDH 2013

SDH OK -  jednorázový příspěvek jednotkám sborů dobrovolných hasičů kraje v roce 2013 na opravu zásahového vozidla ve výši 80 000 Kč, 40 000,- Kč hradí kraj a 40 000,- Kč hradí obec Daskabát

.olomoucky_kraj.jpg

Finanční příspěvek Olomouckého kraje - Územní plán 2013

POV 2013 - olomoucký kraj v rámci dotačního titulu POV 2013 uvolnil příspěvek na projekt Územní plán obce Daskabát ve výši 149 000,- Kč z celkové částky 299 000,- Kč.

olomoucky_kraj.jpg