Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poplatky

Poplatky v roce 2019 – obec Daskabát

================================================

 

Vodné           38,00 Kč/1m(včetně platné sazby DPH).

Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu vodoměrů z  března 2019.

Vodoměr     218,00 Kč/měřidlo (včetně platné sazby DPH).

Stočné         40,00 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:

1) voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 x 40,-Kč),

2) voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu/rok x 40,-Kč),

3) voda z kombinovaného odběru -  dle vyšší spotřeby:

  • pokud odběr z vodovodního řádu přesahuje 35m3/osobu/rok je výpočet stejný jako při variantě 1), tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3x 40,-Kč),
  • pokud odběr z vodovodního řádu nepřesahuje 35m3/osobu /rok je výpočet stejný jako při variantě 2), tedy dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu /rok x 40,-Kč).

 

Obec Daskabát se v roce 2017 stala plátcem DPH, k ceně vodného a stočného je připočtena aktuální sazba DPH.

 

Svoz odpadu         500,-Kč/osobu/rok.

Poplatek za psa    60,-Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,-                                                     Kč/rok.

 

POPLATKY ZA PSA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE MOŽNÉ ZAPLATIT JIŽ OD 01. 02. 2019.

 

POPLATKY ZA VODNÉ A STOČNÉ JSOU SPLATNÉ DLE FAKTURY, KTERÁ JE VYSTAVENA NA ZÁKLADĚ ODEČTŮ VODOMĚRŮ V BŘEZNU 2019. ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ OD 1. 4. 2018 DO 31. 3. 2019.

LZE VYUŽÍT POSTUPNÉHO SPLÁCENÍ FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ.

CELOU ČÁSTKU JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA NĚKOLIK DÍLČÍCH POLOŽEK, KTERÉ ODBĚRATEL ZAPLATÍ POSTUPNĚ V TERMÍNU OD 11. 04. 2019 DO 30. 6. 2019.

 

TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ

JE DO 30. 6. 2019.

=========================================

 

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny (pondělí a středa) nebo na bankovní účet: 1810476339 /0800 na základě vyúčtování, které obdržíte na obecním úřadě včetně pokynů k platbě. Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.

Podmínky osvobození od poplatků a další podrobnosti naleznete v příslušné vyhlášce.

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího zániku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

 aktualizace: 18.01.2019

Fulltextové vyhledávání

18. 8. Helena

Zítra: Ludvík

Návštěvnost stránek

195956