Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty > Revitalizace prostranství u obecního úřadu

Revitalizace prostranství u obecního úřadu

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v okolí budovy Obecního úřadu Daskabát. Realizace projektu je plánovaná ve dvou etapách. V první etapě proběhne zpevnění návsi, se zbudováním parkovacích míst a výsadba parkové zeleně. Dosavadní prostory jsou již nyní využívány ke konání kulturních akcí (rozsvěcení vánočního stromu, setkávání občanů). Nově zbudovaná náves tak vytvoří i zázemí pro pořádání těchto akcí. V rámci stavby samotné plánujeme i využití původních dlažebních kostek, v zájmu zachování jejich kulturní a historické hodnoty, s možností snížení nákladů. Celý projekt bude zpracován s ohledem na stávající vzrostlou zeleň, která je v projektu zakomponována. Bude provedeno osetí travních ploch a doplnění parkové zeleně s vytvořením malého obecního parku.  V druhé etapě plánujeme úpravu pozemku za budovou mateřské a základní školy. Realizace projektu je součástí platného Programu obce Daskabát z roku 2008. 

Projekt zhotovila Ing. Linda Smítalová z ATELIS Olomouc - ateliér liniových staveb. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Zhotovitelem je stavební firma Petra Možíše. Na výstavbu se podařila obci získat dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. 

7-8/2019 zahájeny přípravné práce

8-9/2019 zahájena výstavba

10-11/2019 ukončení výstavby 

Součástí realizace projektu je také zateplení soklu budovy obecního úřadu, jako příprava na zateplení budovy, které je v plánu v dalších letech.

B.3_Koordinační_situace.pdf