Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 6/92 Řád ohlašovny požárů obce Daskabát

10.7.1992

OZV 1/96,kterou se zrušuje vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 8. 12. 1992

1.5.1996

OZV 2/96 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.5.1996

OZV 1/99, kterou se zrušuje OZV 3/91, o čistotě a pořádku na území obce Daskabát

13.9.1999

OZV 1/2004, kterou se ruší OZV 5/96, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v obci Daskabát

1.1.2005

OZV 1/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě 31.12.2013
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Daskabát  
OZV 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

7.10.2015

OZV č. 1 2019.pdf o místním poplatku ze psů

01.01.2020

OZV č. 2 2019.pdf o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2020

OZV č. 1 2021.pdf o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

OZV č. 1-2022.pdf o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 01.01.2023

Jednací řád, nařízení

Jednací řád Zastupitelstva obce Daskabát.pdf

Nařízení 1/2009 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací v zimním období 2009/2010 a v dalších letech

Statutární město Olomouc - Nařízení č. 5 2017.pdf

Nařízení č. 1-2021.pdf o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Daskabát

Nařízení - stanovení koeficientu pro výpočet DzN.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva